Onderwijs, KernTalenten en loopbaanbegeleiding

Heel wat mensen die bij mij loopbaanbegeleiding volgen, komen uit het onderwijs: leerkrachten uit kleuter, lager en secundair, zorgleerkrachten, ondersteuners, middenkader … Omdat ik zelf al 24 jaar in het secundair onderwijs werk, ken ik het onderwijslandschap door en door en krijg ik wellicht vaker dan andere loopbaancoaches onderwijsmensen over de vloer.

Het voorbije anderhalf jaar echter merken alle loopbaancentra een opmerkelijke stijging op van leerkrachten die bij hen aankloppen. Dat verwondert mij helemaal niet. Onderwijsmensen zijn zo gepassioneerd, ze smijten zich 100 procent, maar ze raken soms uitgeput, ontmoedigd, overwerkt, gefrustreerd door alle taken die hen de passie voor hun job en de werkbaarheid ontnemen. De draagkracht van leerkrachten wordt steeds vaker ondergesneeuwd door allerlei factoren: planlast en toenemende administratie, grote en heterogene klassen, toenemend aantal leerlingen met grote zorgnoden, onderwijsvernieuwingen … De VDAB noemt leerkracht zijn in het secundair onderwijs zelfs een knelpuntberoep.

Terwijl loopbaanbegeleiding voor mensen uit andere sectoren soms leidt tot solliciteren naar een andere job, is dit niet altijd waar leerkrachten naar op zoek zijn wanneer ze de stap naar een loopbaancoach zetten. Leerkrachten hebben namelijk geen job, maar een passie! Ze voelen zich heel betrokken bij hun school, voelen veel liefde voor hun vak, willen zorgen voor hun leerlingen en willen boven alles goed lesgeven. Werken in het onderwijs is voor de meesten echt een roeping. Heel wat leerkrachten hebben bovendien een klein KernTalent “ondernemen en risico’s nemen”. Veiligheid en zekerheid zijn voor hen dan ook belangrijke waarden die ze in het onderwijs vinden.

Hoe pak ik loopbaanbegeleiding voor leerkrachten dan concreet aan?

Loopbaanbegeleiding bij Groeistap start altijd met een KernTalentenanalyse. Zo krijg je meteen zicht op je natuurlijke sterktes en kom je te weten of onderwijs eigenlijk wel echt jouw ding is. De KernTalentenmethode gaat namelijk over wie jij bent en wat je wilt en niet over wat je kan. Enkele voorbeelden van zaken die we samen onder de loep nemen en die een grote rol kunnen spelen in jouw werkgeluk:   

 • Sommige leerkrachten blijken een klein KernTalent “informatieoverdracht” te hebben en een sterk KernTalent “entertainment en show”. Dan gaat het vaak jaren goed, ze geven graag les. Maar dan gaat het plots fout: compleet leeggezogen. Na een analyse blijkt dat ze voor de klas vooral genieten van de aandacht van de leerlingen, van het in de spotlights staan, maar dat ze van nature uit totaal geen behoefte voelen om informatie en kennis over te brengen. Dat hou je dan ook niet jarenlang vol.
 • Leerkracht zijn is een vlakke loopbaan. Maar wat als je echte ambitie hebt? Zit er een natuurlijke leider in jou? En welk soort leider? Overweeg je een sollicitatie voor middenkader of directieniveau? Met de KernTalentenmethode brengen we ook jouw leiderschapskwaliteiten in kaart. Zo krijg je misschien extra zelfvertrouwen om die stap te durven zetten. Of zo vermijd je het bekende “Peter Principe”: promotie tot op het niveau van je onvermogen.
 • We brengen ook je sociale KernTalenten in kaart. Hoe zit het met jouw teamplay? Ben jij een teamspeler, iemand die van nature heel graag met anderen samenwerkt? En op welke manier dan wel: in los verband, met nog voldoende vrijheid voor jezelf, of in gestructureerd verband, dus met duidelijke rollen en regels. Of werk je liever alleen? Co-teaching vindt men de dag van vandaag vanzelfsprekend in het onderwijs, maar dit is echt niet voor iedereen weggelegd.
 • En dan is er nog het KernTalent “mentale creativiteit”. Iemand met een sterke “mentale creativiteit” is extra gevoelig voor prikkels, sfeer, emoties, spanningen vanuit de omgeving en heeft een grote nood aan zich dagelijks afsluiten van de buitenwereld, aan zich afsluiten van zijn omgeving, aan mentale afschakelruimte. Voor deze mensen is het heel belangrijk om de juiste prikkels te kiezen. En misschien is dat niet een klas van 30 drukke kleuters of 25 hevige pubers, maar kan je wel op een andere manier met kinderen en jongeren werken: vanuit een functie van zorgcoördinator of ondersteuner of leercoach bijvoorbeeld.
 • Leerkrachten zijn heel vaak perfectionistisch ingesteld. De KernTalentenmethode brengt jouw manier van perfectionisme in kaart. Je leert of je een natuurlijke perfectionist bent, met perfectionismetalent dat jou energie geeft, wanneer je voldoende tijd en ruimte krijgt om de hoge standaarden die van nature uit in jou zitten ook uit te leven. Of heb jij last van onaangepast perfectionisme?
 • Jouw analyse toont je ook of jij een “pleaser” bent of niet. Kan jij moeilijk nee zeggen? Kan je moeilijk grenzen stellen? Maken anderen vaak misbruik van jouw goedheid? Is er een gevaar dat jij je in anderen of in situaties verliest? Hier iets aan veranderen, begint met zelfinzicht dat leidt tot meer zelfvertrouwen. Zo sta je steviger in je schoenen.

Jij bezit een mix van 23 KernTalenten, die allemaal op elkaar inwerken. Je scoort sterk, half of klein op elk van hen. We bekijken bijvoorbeeld ook jouw empathische KernTalenten, jouw tactisch denken en strategisch inzicht, jouw manier van organiseren, enzovoort. Zo bekom jij jouw unieke KernTalentenprofiel: het totale plaatje van wie jij van nature bent, waar jij voor in de wieg gelegd bent en energie van krijgt en welke activiteiten jou energie kosten. Je krijgt geen label opgeplakt, het gaat niet over wat je al dan niet kan, je wordt niet “opgehangen” aan éen KernTalent. We bekijken altijd alle KernTalenten met al hun eigenschappen en alle mogelijke combinaties. Jouw kleine KernTalenten zijn net zo belangrijk als jouw sterke KernTalenten.

Wanneer blijkt dat onderwijs echt wel jouw ding is en je verder wil met je job, dan gaan we samen op zoek naar handvatten om bijvoorbeeld

 • met minder stress en meer energie naar je werk te gaan en ’s avonds niet meer leeggezogen thuis te komen
 • kleine veranderingen in je werk aan te brengen, die je kan volhouden en die wel degelijk een groot verschil maken
 • makkelijker grenzen te stellen en wat vaker “nee” te zeggen
 • om te gaan met je perfectionisme
 • tijd te maken voor jouw energiegevers (jouw sterke KernTalenten uitleven!)

Het kan natuurlijk ook dat je analyse jou toont dat jouw huidige job binnen het onderwijs eigenlijk niet (meer) bij jou past. Dat je je sterke KernTalenten er niet of te weinig in kwijt kan. Met als gevolg verveling, frustratie en zelfs bore-out. Of dat je jouw competenties gebouwd hebt op je kleine KernTalenten. Met als gevolg energieverlies, vermoeidheid en zelfs burn-out.  Jouw KernTalentenprofiel laat jou helder krijgen waar het eigenlijk om gaat, om vandaaruit stappen te zetten om dingen in beweging te krijgen. Jouw profiel is als een kompas dat jou houvast geeft en de juiste richting wijst. We bekijken samen welke richting voor jou de juiste is:

 • misschien kan je je sterke KernTalenten kwijt in een bijberoep?
 • misschien ben jij toe aan een andere functie binnen het onderwijs?
 • misschien past een ander type school of ander type onderwijs beter bij jou?
 • misschien heb jij nood aan “mentale voeding” en is een bijkomende opleiding volgen aan te raden?
 • of misschien is de overstap naar een totaal andere job buiten het onderwijs wat jij eigenlijk echt wil en nodig hebt.

Loopbaanbegeleiding in het onderwijs? Geen overbodige luxe! Kwaliteitsvol onderwijs begint met gemotiveerde leerkrachten die zich goed in hun vel voelen. Het welbevinden van leerlingen begint met het welzijn van leerkrachten!  

Weet dat je als leerkracht ook gebruik kan maken van het systeem van loopbaancheques. 1 loopbaancheque kost jou slechts 40 euro en geeft je recht op 4 uren coaching. Per 6 jaar mag je tweemaal een loopbaancheque aanvragen. Je hebt dus recht op 8 uren coaching en je betaalt zelf slechts 10 euro per uur.

Wil jij weer vol goesting doen waarvoor je in de wieg gelegd bent? Vraag je je af of je deze job wil en kan blijven doen tot aan je pensioen? Bekruipt jou regelmatig de twijfel of je wel goed bezig bent en of je het wel in je hebt? Is het tijd om meer in te zetten op zelfzorg? Wil je de woorden krijgen om jouw gevoelens, twijfels, frustraties, valkuilen, dromen, ambities, kwaliteiten, sterktes te kunnen benoemen?

Wil je met een frisse blik naar jezelf en je omgeving kijken?

 

Ik help je graag op weg!

Van harte,

Nele

05/10/19 – Dag van de leerkracht!

Categorie: