Voor jongeren secundair onderwijs vanaf 14 jaar en voor jongeren hoger onderwijs: 295 euro